Demokracie

Zrod demokracie

Připomenout, že demokracie (z řeckého démokratiá, které je spojením dvou slov, démos – lid a kratein  – vládnout), tedy vláda lidu) se zrodila v antické éře, to zavání pouhou frází. Na řádnou analýzu řeckého modelu demokracie navíc v tomto krátkém textu opravdu bohužel není místo. Ale i tak si historický rozměr demokracie zaslouží alespoň vstupní poznámku.

Za zdůraznění stojí především fakt, že o demokracii lze hovořit jen v několika starověkých zemích, kdy za zmínku stojí některé osady v Itálii, především Řím v nemnoha krátkých fázích, a zejména některé městské státy v Řecku. Antičtí filosofové kladli důraz na skutečnost, že politické režimy se mění. Ponechejme nyní stranou, zda se jedná o cyklický vývoj, nebo lineární, byť je to jedna z nejzajímavějších otázek vůbec. Vedle demokracie tu tedy bylo spektrum dalších politických režimů, například monarchie či tyranie. I s ohledem na současnou analýzu demokracií je namístě připomenout, že Aristotelovi stačily ke klasifikaci daného politického režimu dvě otázky: kdo vládne a jak jsou vládnoucími respektovány zákony? Není přitom žádným tajemstvím, že jak Platón, tak Aristoteles měli k demokracii výhrady, a  kupříkladu kvůli problému absence respektu k jiným názorům či životním způsobům ji považovali za defektní, nežádoucí typ.

Nu a také ve středověku a raném novověku byly případy naplnění charakteristických znaků demokracie spíše výjimečné. A ani později, v 19. a 20. století, nešlo o výrazně dominující formu vládnutí, naopak v některých obdobích, jako byla léta druhé světové války, formu výrazně menšinovou.

Shrnuto – stojí za to vzít na vědomí možná nepříjemný fakt: demokracie není nutným standardem, není jediným běžně se vyskytujícím či přirozeně převažujícím politickým režimem. Je jednak nutno cosi udělat pro její nastolení, jednak dělat cosi pro její udržení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info