Politické ideologie

Co to ideologie vlastně je?

Tak jak tomu v sociálních vědách bývá poměrně často, neexistuje jedna ustálená definice pojmu. Pojďme začít tou, se kterou se v politologii dříve či později setkáme - definicí z pera Andrewa Haywooda. Podle něj má jít o víceméně provázaný soubor idejí, které se stávají základem organizovaného politického postupu, ať má tento postup stávající systém zachovat, pozměnit, nebo svrhnout. Uf! Celkem složité. Tak si to pojďme rozebrat o něco více dopodrobna.

Ideologie jsou ve své podstatě optimistickými - obsahují totiž přesvědčení, že svět kolem nás může být lepším místem. Důležité je zde slovo přesvědčení - to znamená, že ideologie nejsou (výlučně) založené na tvrdých datech či faktech, nejsou racionální, nemusí být logické či vnitřně konzistentní. Naopak, klidně mohou obsahovat protichůdná tvrzení. A určitě mohou podněcovat k vášnivému jednání - např. k revoluční změně stávajících pořádků. Jde tedy o soubor hodnot a přesvědčení, jakým způsobem by měly být ve společnosti řešeny konflikty (např. o zdroje), skýtají perspektivu, ve které lze chápat a interpretovat svět kolem nás. V každodenním životě pak (vědomě či nevědomě) utváří preference každého jednoho z nás, pomáhají nám identifikovat politiky (ve smyslu osob i obsahu), které za to stojí podpořit a které zase odmítnout. Jinými slovy, strukturují naše myšlení, chápání světa a v konečném důsledku i naše chování. Jsou také tím, co nás pojí s ostatními (nebo naopak nás s nimi vhání do konfliktu) - fungují jako sociální pojivo: Logicky se budeme sdružovat spíš s těmi (a vyhledávat jejich společnost), kteří s námi sdílí náš pohled na svět.

Dlužno ale dodat, že nejde o zcela uzavřené myšlenkové světy. A už vůbec nejde v případě různých ideologií o světy, které by od sebe byly oddělené tlustou červenou čárou. Naopak se může stát, že různé ideologie jsou do sebe zaklesnuté, propojené, propletené (pamatujete, jak jsme zmínili, že nemusí být vnitřně konzistentní? Tak právě tady se to může stát). A mohou samozřejmě vznikat i různé hybridní nové formy ideologií, které známe z minulosti (navíc ty “nové” stojí velmi často na základě těch “starých”).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info