Politické ideologie

Obsah ideologií

Z jakých komponent se většina ideologií skládá? Jde v zásadě o tři vzájemně propojené části:

  1. V první řadě jde o popis stávajícího světa a jeho zhodnocení. Tedy o připomenutí toho, co z pohledu dané ideologie dnes není v pořádku a proč.
  2. Druhou součástí je popis vize ideálního světa - jde o definování cílového stavu, perfektního stavu, který stoupencům té které ideologie zajistí nejlepší podmínky pro spokojený a šťastný život.
  3. Poslední komponentou je pak popis prostředků a cesty, jak kýžené změny, vysněného stavu dosáhnout. Zde jsou tedy popsány nástroje, kroky a prostředky, které je třeba provést a podniknout, aby ke změně mohlo dojít.

V konečném důsledku tak ideologii můžeme chápat jako jakýsi návod, jak zlepšit společnost a poměry, které v ní panují. Je třeba ale připomenout, že ne vždy se podaří ideologii přetavit do praxe přesně tak, jak zamýšleli její příznivci. Naopak, dříve či později se myšlenkové konstrukty a předpoklady střetnou s realitou a tento kontakt může mít devastující účinky. Realita prostě nikdy nebude bez chyb, zatímco ideologie malují perfektní svět. Pro příklady toho, kdy se něco zvrtlo, nemusíme chodit daleko - stačí se podívat na většinu totalitních (třeba těch komunistických) zřízení. I na jejich počátku byla snaha zlepšit svět.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info