Politické strany

Co jsou a k čemu politické strany slouží

Politické strany jsou nezbytným prvkem fungování politiky. Přestože se často jejich počátky hledají už v antickém Římě, vznik jejich moderní formy je spojen až s 18. a hlavně 19. století, kdy se sdružování lidí do organizovaných skupin s politickým zaměřením stalo běžné. Od té doby se podoba a forma politických stran velmi proměnila, ovšem stále jsou důležitým pojítkem mezi státem a společností. Jejich soutěž je základním atributem každého demokratického režimu. Řečeno s Larry Diamondem, Juanem J. Linzem a Seymourem M. Lipsetem základem současné demokracie ve své podstatě není nic jiného, než soutěž mezi jednotlivci a organizovanými skupinami, tedy politickými stranami, o klíčové pozice v systému vládnutí, a to prostřednictvím regulérních voleb a s vyloučením použití násilí.

V nedemokratických režimech je pro vládnoucí elitu z pochopitelných důvodů politická soutěž nežádoucí. Sice zde někdy politická strana jako organizovaná jednotka existuje, a dokonce jich může být formálně více než pouze jedna, ale nikdy neplní stejnou úlohu jako v demokraciích. Obvykle strany v nedemokracii fungují jako prostředek tyranie a útlaku. I v demokraciích mohou být samozřejmě strany ať už oprávněně nebo neoprávněně vnímány negativně. Ovšem, jak výstižně poznamenal už v 19. století Alexis de Tocqueville, strany jsou nutným zlem svobodného vládnutí. Jinak řečeno jejich odstranění či potlačení jejich konkurence je nejlepší cesta k záhubě demokracie.

Box 1. Nárdoní fronta Čechů a Slováků

V Československu v období komunistického režimu kandidovala ve volbách takzvaná jednotná kandidátka Národní fronty. V praxi sice existovaly vedle Komunistické strany Československa (KSČ) také další politické strany, ovšem ve volbách neměl volič žádný výběr, protože v každém volebním obvodu byla pouze jedna kandidátka s jediným kandidátem. Národní fronta sdružovala všechny politické strany (a další povolené organizace), ovšem reálně šlo o převodovou páku KSČ a ostatní strany byly jejími pouhými satelity.     

Politické strany, stejně jako politici, nejsou v dnešní době často populární. Vede to k tomu, že zakladatelé mnoha nových stran se vyhýbají promítnutí tohoto výrazu do názvu, a místo toho s oblibou hovoří o tom, že jde o „hnutí“, „platformu“, „alternativu“ nebo například „ligu“. Stejně tak se se dnes velmi často objevují strany, které do názvu promítají něco, co má přitáhnout pozornost či odrážet jejich zaměření. Lze se tak setkat s názvy „Bratři Itálie“, „Republika na pochodu“ (Francie), „Právo a spravedlnost“ (Polsko), „Svoboda a Solidarita“ (Slovensko) či třeba „Zlatý úsvit“ (Řecko). Fakt, že v názvu chybí slovo „strana“ a daná formace se tak nechce označovat, ale není rozhodující. Z politologické perspektivy jde o politickou stranou.

Za velmi užitečný se v této souvislosti dá považovat názor jednoho z klíčových politologický teoretiků Giovanniho Sartoriho, který jako nejlepší rozlišení politických stran od jiných organizovaných skupin uvádí jejich kandidaturu ve volbách.      

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info