Politické strany

Identita a ideologie politických stran

Politické strany bývají tradičně umisťovány na ose levice – pravice. Na levici bývají přiřazováni sociální demokraté a socialisté, zelení a krajní levice (dříve to byly hlavně komunistické strany) a do středu a na pravici liberálové, křesťanští demokraté, konzervativci a krajní pravice. Pravo - levé dělení je ovšem nutné brát opatrně. A to mimo jiného proto, že ideologie, jež je nejdůležitějším klíčem k určení stranické identity, ztrácí v posledních desetiletích u některých nových i starých politických stran na významu. Zvláště patrné je to u řady podnikatelských stran, které pružně při svém „lovu na voliče“ mění politická témata, s nimiž pracují, a jejich zařaditelnost na ose levice – pravice je proto problematická. Mnoho politických stran také silně reflektuje témata, jako jsou ekologie, přímá demokracie, práva sexuálních menšin atp., a „stará“ především na ekonomickém základě založená osa levice – pravice je pro ně méně důležitá.

Základní a rozšiřující literatura

 • Diamond, L. - Linz, J. J. - Lipset, S. M. (1990): Politics in Developing Countries. Comparing Experiences with Democracy. Boulder: Lynne Rienner.
 • Duverger, M. (2016): Politické strany. Praha: Karolinum.
 • Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal.
 • Heywood, A. (2004): Politologie. Praha: Eurolex Bohemia.
 • Inglehart, R. (1981): Post-materialism in an Environment of Insecurity. The American Political Science Review, roč. 75, č.  4, s. 880-900.
 • Kirchheimer, O. (1966): The Transformation of the Western European Party Systems, in: La Palombara, J. - Weiner, M. (eds.): Political Parties and Political Development. Princeton: Princeton University Press, s. 177 – 200.
 • Kopeček, L., Hloušek, V., Chytilek, R., Svačinová. P. (2016): Já platím, Já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany.Brno: B & P Publishing.
 • Novák, M. (1997): Systémy politických stran, Praha: Slon.
 • Sartori, G. (2005): Strany a stranické systémy. Brno: CDK.
 • Strmiska, M. - Hloušek, V. - Chytilek, R. - Kopeček, L. (2005): Politické strany moderní Evropy. Praha: Portál.
 • Tocqueville, A. de (2000): Demokracie v Americe. Praha: Academia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info