Volební kampaně

Funkce a efekty volebních kampaní

Kampaně v současnosti mají v obecné rovině několik cílů a míří v zásadě na tři skupiny voličů:

  1. Na přesvědčené příznivce jednotlivých stran a kandidátů, kterým připomínají, že budou volby.
  2. Na nerozhodnuté voliče, které se snaží k sobě přitáhnout.
  3. Na voliče konkurenčních subjektů, u nichž (většinou) chtějí dosáhnout, aby danou stranu nevolili.

Co se cílů a funkcí týče, těch moderní kampaně mohou mít vícero a záleží na aktuálních potřebách politických stran a kandidátů. Ti se v kampani samozřejmě primárně snaží přesvědčit voliče o jejich vidění světa, resp. přimět podstatnou část občanů, aby jim vyjádřila podporu, ale to zdaleka není vše. Co tedy kampaně umí?

  1. Nastolovat témata veřejné debaty.
  2. Měnit vnímanou důležitost těchto témat.
  3. (De)mobilizovat voliče.
  4. Poskytovat voličům informační zkratky a usnadnit jim tak rozhodování.
  5. Posilovat vztah k tématu/kandidátovi.
  6. Polarizovat politické prostředí (čím větší je konflikt, tím více roste osobní nutnost se do voleb nějakým způsobem zapojit).
  7. Zprostředkovávají komunikaci stran/kandidátů s voliči (jde o vzájemný dialog, vzájemné poznávání).

Fér je ale jedním dechem také připomenout, co kampaně naopak tak dobře neumí. V první řadě jen těžko přesvědčí někoho, kdo už je dávno o něčem přesvědčený. Ani sebelepší kampaň většinou nedokáže dosáhnout kompletního názorového obratu. A pak neumí na 100 % bojovat a vyhýbat se percepčním filtrům a předsudkům, které v sobě každý jeden z nás máme. Jde totiž o to, že pozornost většinou věnujeme věcem a lidem, se kterými už souhlasíme, vzájemnou interakcí si tak potvrzujeme vlastní názor. A analogicky tomu, s čím nesouhlasíme, se snažíme vyhnout a filtrovat. Celé je to samozřejmě složitější a předsudků a kognitivních zkreslení je celá řada - poměrně hezky jsou zpracované v katalogu The Decision Lab.

Následující sekce se ohlíží za tím, jak se kampaně a vztahy mezi voliči a stranami v průběhu času vyvíjely, a podíváme se i na různé přístupy k tvorbě a realizaci kampaní. Nakonec shrneme nejčastější kritiku, která se v souvislosti s marketingem v politice objevuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info