Volební kampaně

Jak šel čas, aneb proměna vztahu mezi voličem a stranou

Ještě než se pustíme do diskuse o tom, jak se měnily jednotlivé komunikační techniky, je třeba připomenout, jakým způsobem se vyvíjela kvalita a intenzita vztahu mezi voliči a politickými stranami. (Více o tomto tématu si můžete přečíst v sekci věnované politickým stranám).

Na konci 19. a začátkem 20. století byl vztah mezi stranami a jejimi voliči poměrně intenzivní a do značné míry exkluzivní. S tím, jak postupně docházelo k rozšiřování volebního práva na další a další voličské skupiny, se postupně objevovaly i strany, které de facto monopolně reprezentovaly zájmy těchto voličů, resp. bily se o to, aby tyto skupiny měly jednodušší a kvalitnější život. V praxi (minimálně v prostředí západních demokracií) to vypadalo tak, že voliči byli se stranami vlastně svázáni od kolébku do hrobu: Pokud jste byli součástí dělnické rodiny, reprezentovali vaše zájmy zejména socialisté (později i komunisté) a neměli jste důvod přemýšlet o volbě jakékoliv jiné strany (která tady byla prostě pro jinou skupinu voličů). Protože byl přesun voličů mezi stranami malý, volby byly poměrně předvídatelné a stranické systémy celkem stabilní. Někdy se v tomto kontextu můžete setkat s termínem zamrznutí stranickým systémů (odkaz Rokkan).

To se změnilo po druhé světové válce, kdy se v důsledku rozšiřování sociálních služeb a garancí, které poskytovaly jednotlivé státy, a dalších faktorů zvyšovala fyzická i sociální mobilita voličů. Skončil tak monopol dosavadních stran na reprezentaci zájmů daných voličských skupin. Zároveň se začalo diskutovat o nových do té doby neřešených tématech, jako je třeba ochrana životního prostředí, a ve stranických systémech se objevovaly nové politické strany, které se od těch předchozích nelišily jen obsahem jejich programové nabídky, ale i typem a způsobem organizace. Současně došlo k poměrně revolučním změnám na trhu s médii - v předválečeném období dominantní tisk ustoupil novému médiu, televizi. Způsob prezentace politiky (viz box - Kennedy vs. Nixon) tak také doznal značných změn, které bychom mohli jednoduše charakterizovat jako odklon pozornosti od obsahu k formě a od skupinových aktérů (stran) k jednotlivým politickým osobnostem (tzv. personalizace). V konečném důsledku vzrostla volatilita (přesuny voličů od jedné strany k jiné mezi různými volbami) a strany tak musely hledat nové nástroje, pomocí nichž efektivně oslovovaly a přesvědčovaly voliče a v ideálním případě s nimi budovaly dlouhodobé vztahy.

Jak velký vliv měl nástup televize na proměnu mediálního prostředí a volebních kampaní můžeme ilustrovat na prezidentské debatě mezi Johnem F. Kennedym a Richardem Nixonem. První debata mezi oběma kandidáty na prezidenta USA proběhla 26. září 1960. Jednalo se o historicky první debatu kandidátů vysílanou v televizi. Debata byla zajímavá z mnoha důvodů, pro naše účely bylo ale nejzajímavější srovnání, jak ji vnímali diváci, kteří ji sledovali v televizi, a posluchači, kteří ji poslouchali v rádiu. Zatímco většina posluchačů označila za vítěze debaty Nixona, u diváků tomu bylo naopak a víc si jejich srdce získal Kennedy. Čím to? Krom toho, že Kennedy byl mladší, usměvavější a v lepší formě, Nixom se kvůli zdravotním komplikacím potil. Jelikož mu nebylo dobře, dělalo mu problém i dlouhé stání u řečnického pultíku. Krom jiného tedy tato debata dokázala, jak velký vliv na naše vnímání má vizuální stránka věci, vzhled.

Box Kennedy vs. Nixon (rádio vs. TV)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info