Volební systémy

Smíšené volební systémy

Smíšené volební systémy spojují různým způsobem většinové a poměrné hlasování. Obě složky (většinová a poměrná) mohou být nastaveny různě, v některých případech se během distribuce navzájem ovlivňují (typicky poměrná složka má zmírňovat dopady většinového hlasování, příkladem může být současný volební systém v Maďarsku), v jiných jsou na sobě nezávislé. Obecným cílem je zajistit posílení silnějších stran a zároveň zajištění určitého zastoupení menších subjektů. Nejrozšířenějším smíšeným volebním systémem ve světe je tzv. navrstvující většinový volební systém (též zvaný mixed-member majoritarian system – MMM). Setkat se s ním můžeme např. v Japonsku, nebo v Rusku. Volič v něm zpravidla disponuje dvěma hlasy, jedním hlasuje pro kandidáta ve svém obvodu a druhým pro stranickou kandidátní listinu. Obojí hlasy jsou posléze převedeny na mandáty dle pravidel příslušného většinového systému, resp. listinného poměrného volebního systému.

V hypotetické zemi se volí parlament se 100 poslanci, z nichž je 50 voleno většinově v jednomandátových obvodech a 50 na kandidátních listinách stran v celostátním volebním obvodě. O mandáty se utkají tři strany (A, B, a C) s následujícím výsledkem:

Strana

% poměrných hlasů

Vítězství v obvodech

A

40

40

B

40

10

C

20

0

 

V případě MMM je postup jednoduchý, poměrně se rozdělí 50 mandátů a k tomu se přičtou mandáty získané v obvodech. Přes vyrovnaný poměr hlasů strana A zúročí svou převahu v jednomandátových obvodech k jasnému vítězství:

Strana

% poměrných hlasů

Poměrné mandáty

Vítězství v obvodech

Celkem mandátů

A

40

20

40

60

B

40

20

10

30

C

20

10

0

10

 

V personalizovaném poměrném volebním systému bude 100 mandátů rozděleno poměrně. Poté se každé straně k jejímu zisku v obvodech přidá z kandidátních listin tolik křesel, aby celkový součet odpovídal „ideálnímu“ výpočtu. Strana B tak vyrovná svou původní ztrátu na stranu B.

 

Strana

% poměrných hlasů

Ideální počet mandátů

Vítězství v obvodech

Doplněno z listiny

Celkem mandátů

A

40

40

40

0

40

B

40

40

10

30

40

C

20

20

0

20

20

Box 5: MMM versus personalizovaný poměrný volební systém

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info