Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia (POL i BSS)

18. 3. 2021

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia (týká se BSS i POL) proběhne vzhledem k situaci způsobené koronavirem bezkontaktně. Uchazeči budou hodnoceni na základě trojice kritérií, jimiž jsou:

  • dosavadní studijní výsledky,
  • bakalářská práce,
  • motivační dopis.

Vše pošlete do 31. května 2021 v elektronické podobě na adresu prijim@fss.muni.cz.

Veškeré materiály budou posouzeny členy přijímacích komisí. Ti hodnotí nezávisle na sobě, ke konečnému výsledku dochází zprůměrováním hodnocení a zaokrouhlením (dílčích) výsledků směrem nahoru. 

Materiály do hodnocení vstupují s různými vahami.

1. Dosavadní studijní výsledky

Komise zde může udělit až 30 b. 

Uchazeči překládají výpis známek z jejich předchozího studia s jasně vyznačeným studijním průměrem. Výsledky budou seřazeny od nejlepších po nejhorší, následně dojde k jejich rozdělení do kvintilů. V závislosti na kvintilu, ve kterém se uchazeč bude pohybovat, obdrží body. Uchazeči, jejichž studijní průměr přesáhl 3,0 neobdrží žádné body. Body tedy budou přiděleny podle následující tabulky: 

1. kvintil 30 b.
2. kvintil 24 b.
3. kvintil 18 b.
4. kvintil 12 b.
5. kvintil 6 b.
průměr vyšší než 3,0 0 b.
2. Bakalářská práce

Komise zde může udělit až 35 b. 

Komise bude při posuzování bakalářských prací zohledňovat primárně výsledek obhajoby. Podobně jako v případě dosavadních studijních výsledků budou body přiděleny dle výsledné známky. 

A 35 b.
B 28 b.
C 21 b.
D 14 b.
E 7 b.

K textu své bakalářské práce, prosím, připojte i posudky a celkový výsledek obhajoby, pokud jsou k dispozici. 


V případě, že v době podávání přihlášek ještě nedošlo k obhajobě (a nejsou k dispozici posudky), bude komise posuzovat práci pomocí interních recenzí. Hodnotit se bude atraktivita tématu (až 15 b.) a kvalita výzkumného designu (až 20 b.).

3. Motivační dopis

Součástí posuzovaných materiálů je i motivační dopis, za který komise může udělit až 35 bodů. Při hodnocení se členové komise zaměří primárně na dva aspekty: 

      • jaká je představa uchazeče o jeho budoucím působení na katedře, příp. kariérním výhledu (za tuto část komise může přidělit až 20 b.) a 
      • jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže (až 15 b.).

Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k přijetí je 60 bodů, pro případné přijetí či nepřijetí je samozřejmě důležité i naplnění kapacity. 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info