Podoba a termíny SZZ v JS2021

19. 3. 2021

Tak jako v předchozích dvou semestrech budou SZZ probíhat ústně prostřednictvím Zoomu, a to jak v případě zkoušek bakalářských, tak magisterských. Zkouška samotná bude sestávat ze dvou otázek, které vychází ze zadaných okruhů a literatury. V případě nezodpovězení jedné otázky může být položena otázka náhradní. Zkoušce bude předcházet obhajoba bakalářské či magisterské diplomové práce.

Hamonogramy a okruhy SZZ ke stažení

BSS
Bakalářské SZZ

K SZZ je možné se přihlašovat prostřednictvím ISu od 1. 4. do 30. 4.

1. 4. - 30. 4. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní část červen 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
27. 4. 2021(včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
11. 5. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
25. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS (elektronicky, on-line)
7. 6. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
14. - 15. 6. 2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)

Ti z vás, kteří se chystají k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia, najdou podmínky přijímacího řízení zde.

Magisterské SZZ

K SZZ je možné se přihlašovat prostřednictvím ISu od 1. 4. do 10. 5.

1. 4. - 10. 5. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2021 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2021  do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS (elektronicky, on-line)
14. 6. 2021 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
22. - 24. 6.2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL
Baklářské SZZ

K SZZ je možné se přihlašovat prostřednictvím ISu od 1. 4. do 30. 4.

1. 4. - 30. 4. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní část červen 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
19. 4. 2021 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
3. 5. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
17. 5. 2021 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL (elektronicky, on-line)
31. 5. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
7. - 8. 6. 2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)

Ti z vás, kteří se chystají k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia, najdou podmínky přijímacího řízení zde.

Magisterské SZZ

K SZZ je možné se přihlašovat prostřednictvím ISu od 1. 4. do 10. 5.

1. 4. - 10. 5. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2021 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací POL (elektronicky, on-line)
14. 6. 2021 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
21. - 22. 6. 2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info