Podoba a termíny SZZ v PS2020

11. 11. 2020

Tak jako v minulém semestru budou SZZ probíhat ústně, a to jak v případě zkoušek bakalářských, tak magisterských. Zkouška samotná bude sestávat ze dvou otázek, které vychází ze zadaných okruhů a literatury. V případě nezodpovězení jedné otázky může být položena otázka náhradní. Zkoušce bude předcházet obhajoba bakalářské či magisterské diplomové práce.

K SZZ je možné se přihlašovat prostřednictvím ISu od 1. 10. do 30. 11.

Hamonogramy a okruhy SZZ ke stažení

BSS
Baklářské SZZ
1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní část leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
14. 12. 2020 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
28. 12. 2020 sdělení hodnocení diplomového semináře
11. 1. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS; on-line
25. 1. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
1.-2. 2. 2021 od 9:00 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
Magisterské SZZ
1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
21. 12. 2020 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
4. 1. 2021 hodnocení diplomového semináře
18. 1. 2021 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS; on-line
1. 2. 2021 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
9. 2. 2021 od 9:00 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL
Baklářské SZZ
1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní část leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
1. 12. 2020 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
14. 12. 2020 sdělení hodnocení diplomového semináře
28. 12. 2020 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL ; on-line
11. 1. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
18.-19. 1. 2021 od 9:00 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
Magisterské SZZ
1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
21. 12. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
4. 1. 2021 hodnocení diplomového semináře
18. 1. 2021 termín odevzdání magisterských prací POL; on-line
1. 2. 2021 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
8. 2. 2021 od 9:00 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info