Abyste si udělali lepší představu o tom, kým se můžete po absolvování BSS stát, podívejte se na některé z našich absolventů.

Michaela Ceklová

„Studium na BSS hodnotím jako velmi kvalitní a dobrý základ pro navazující kariéru. V průběhu studia si člověk osvojí základní znalosti o bezpečnosti, bezpečnostních hrozbách a rizicích, základy bezpečnostního systému, analytické a kritické myšlení. Během studia jsem měla možnost si tyto vědomosti ověřit a zúročit na několika dlouhodobých stáží, které jsem absolvovala. V současné době všechny nabyté znalosti ze studií využívám denně v práci.“

Michaela Ceklová
Vrchní ministerský rada odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Michal Mádl

„Studium BSS lze doporučit hned z několika důvodů. Předně se jedná o unikát v tom smyslu, že umožňuje studovat bezpečnostní problematiku už na bakalářském stupni, což je i ve evropském kontextu dosti nezvyklé. Studium BSS Vás dále naučí nejen analytickému myšlení jako takovému, ale i metodickému bádání nad bezpečnostní problematikou a zasazuje praktické informace do teoretického rámce. Všechny tyto schopnosti jsem velmi ocenil ve svoji následující kariéře.“

Michal Mádl
pozorovatel Organizace pro bezpečnost a spolupráce v Evropě

Miroslava Pavlíková

„Absolventi BSS jsou ideálními kandidáty na nejrůznější pozice v bezpečnostním sektoru, vyznají se v širokém spektru činností a jsou prostě všestranně šikovní, což pro ne představuje velkou výhodu v konkurenčním boji o pracovní místa. U zaměstnavatelů má BSS už vybudovanou prestiže, ač je to relativně novy obor.“

Miroslava Pavlíková
Odborná asistenka na Univerzitě obrany a redaktorka časopisu Obrana a strategie

Matej Kandrík

„Kvalitná výuka, témy hýbuce svetom, skvelí spolužiaci a vysoké nároky na výkon študenta - to je stručný opis Bezpečnostných a strategických štúdií. Štúdium vám vráti presne toľko, koľko budete ochotní sami do neho investovať. Rozsiahle možnosti Erazmus, stáže, množstvo kvalitných prednášajúcich z praxe i z fakulty, to všetko bezpečnostné a strategické štúdia majú v jednom balíčku. Rozbaliť si ho ale musí študent sám.“

Matej Kandrík
Zástupca riaditeľa STRATPOL - Inštitút strategických politík

Matěj Novák

„Obor Bezpečnostních a strategických studií poskytuje širokou škálu možností, jak se profilovat, ať už rozsahem nabízených kurzů či možnostmi krátkodobě studovat v zahraničí. Vyučující jsou na slovo vzatí profesionálové se vstřícným a zároveň spravedlivým přístupem ke studentům. Jako další pozitivum bych vyzdvihl možnost setkávání se s experty z praxe, ať už v rámci jednotlivých kurzů či skrze debaty organizované mimo pravidelnou výuku.“

Matěj Novák
ministerský rada, oddělení mezinárodní obranně-průmyslové spolupráce, odbor průmyslové spolupráce, sekce vyzbrojování a akvizic, Ministerstvo obrany České republiky

Martina Ulmanová

„Studium na brněnské politologii mi poskytlo skvělý vhled do teorie bezpečnosti a navázaných politických fenoménů. Díky programu povinných praxí během studia jsem absolvovala stáž na Národním bezpečnostním úřadě. Právě zde jsem měla možnost prakticky uplatnit analytické schopnosti a kritické myšlení, na jejichž procvičování je během studií kladen od začátku velký důraz.“

Martina Ulmanová
Cyber Security/Policy Specialist, Národní bezpečnostní úřad, Národní centrum kybernetické bezpečnosti

Roman Pačka

„Obor BSS poskytuje každému studentovi komplexní, vždy aktuální pohled na bezpečností problematiku dnešního světa a díky obrovské rozmanitosti a kvalitě jednotlivých studijních předmětů i dostatečnou volnost pro specializaci na konkrétní bezpečnostní téma.
Dle mého názoru nemá kvalitou vyučujících i způsobem výuky tento obor minimálně v českém prostředí konkurenci. Za sebe mohu říci, že absolvování BSS hrálo významnou roli jak při výběru mého povolání, tak i výrazně zvýšilo, především akcentací pracovních stáží a obecně převodu teoretických znalostí do praxe, mé šance na přijímacím pohovoru.
Díky studiu BSS jsem si znatelně rozšířil své komunikační schopnosti, odborné znalosti, získal jsem dostatečný mezinárodní přehled a naučil jsem se jak správně kriticky uvažovat a analyzovat komplexní problémy, z čehož nyní čerpám každý den, a to nejen v mém profesním životě.“

Roman Pačka
Cyber Defence atašé ČR při NATO

Tomáš Kellner

„Díky studiu BSS jsem získal jak značné množství znalostí z bezpečnostní tematiky, tak jsem se naučil analyticky myslet, pracovat s informacemi, psát odborné texty a prezentovat své výsledky. Zpětně velmi oceňuji téměř rodinný přístup i atmosféru a možnost poměrně svobodné profilace, která mě ve výsledku dovedla k mé stávající práci. Byť to může znít pateticky, kdybych se mohl vrátit v čase a měl se po maturitě rozhodovat kam dál, BSS pro mě bude jasná volba.“

Tomáš Kellner
koordinátor služeb pro oběti trestných činů, Probační a mediační služba

Martin Doleček

„BSS je skvělý obor. Když se zajímáte o dění kolem sebe. Když je vaší slabou stejně jako silnou stránkou nepříčetná zvídavost. Když začínáte tušit, anebo už dokonce dobře víte, že vysoké nároky vás vždycky posunou dopředu. Potom budou BSS skvělá právě pro vás - zejména proto, že vás budou ohromně bavit. Navíc je super, že díky exkurzím a přehršli externích odborníků studenti poznají, jak to funguje v praxi.“

Martin Doleček
Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, redaktor časopisu Obrana a strategie

Ondřej Poděl

„BSS, mě dalo především schopnost kriticky myslet, správně pracovat s informacemi a rozšířilo rozhledy. Mimoto jsem si zde vytvořil také celou řadu cenných kontaktů a životních přátelství.“

Ondřej Poděl
Obchodní ředitel (CCO) Laugo Arms

Zuzana Václavíková

„BSS mě nasměrovalo na tu pravou cestu. Na bakalářském stupni jsem se začala věnovat bezpečnosti dětí a mládeže a věnuji se jí doposud v rámci práce u Policie ČR. Kromě toho mi BSS dalo výborné přátele a pomohlo mi v rozvoji mých schopností. Jsem pyšná, že jsem BSSák.“

Zuzana Václavíková
Policie ČR

Štěpán Výborný

„Na BSS jsem strávil 5 let svého vysokoškolského studia. Ačkoli jsem svoji profesní kariéru spojil s právem, studium BSS mi dalo mnohé. Vedle možnosti zabývat se „atraktivními“ a velmi zajímavými tématy to především bylo osvojení si kritického přístupu k odborným (i jiným) textům, schopnost pracovat s množstvím rozličné literatury a vyvozovat z ní relevantní závěry či zpracovávat odborné příspěvky a práce.“

Štěpán Výborný
Soudce Městského soudu v Praze

Karolína Stach

„Hlavný prínos štúdia BSS vidím v tom, že FSS priťahuje výborných študentov a vytvára tak veľmi stimulujúce prostredie. Mimoriadne široká ponuka kurzov umožňuje, že si môžete do veľkej miery sami, slobodne a podľa vlastných preferencií utvárať program, ktorý chcete študovať. BSS tiež vďačím za to, že mi bolo umožnené študovať na vynikajúcich školách v zahraničí.“

Karolína Stach
poradkyně v Evropském parlamentu

Lukáš Visingr

„Politologii jsem studoval v kombinaci s bezpečnostními studii, což byl tehdy nový obor, zatímco politologie byla už dobře zavedená. Ten hlavní přínos pro mě určitě bylo seznámení s teoriemi a typologiemi, protože jsem sice už měl hodně znalostí z praxe, jenže mi scházel ten teoretický základ. Předchozí vědomosti jsem si tak mohl jakoby utřídit a dát jim rámec. Ale to samozřejmě nebylo všechno, protože na politologii jsem se také naučil správně pracovat s prameny, objevil jsem spoustu zdrojů a získal jsem hodně užitečných kontaktů. To všechno mi pak přišlo ohromně vhod. Je možné, že bych svou práci dokázal dělat i bez tohoto studia, ale jsem si jistý, že zdaleka na tak efektivně a kvalitně. FSS MU je pro mě ta skutečná "alma mater", kam se vždycky budu rád vracet.“

Lukáš Visingr
Vojenský a bezpečnostní analytik a publicista

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info