Sekuritizace migrace

Pojem sekuritizace odkazuje na konceptuální rámec bezpečnosti, který původně vznikl v prostředí tzv. kodaňské školy (Copenhagen Peace Research Institute) ke konci 20. století a označuje dynamický proces sociálního konstruování hrozby, kdy se určité téma nebo jev stává tématem bezpečnostním a prioritním, protože je jako hrozba prezentováno a tato prezentace je cílovým publikem, zpravidla veřejností, také přijata. Hrozbou se něco nebo někdo stává tehdy, kdy lze přesvědčivě, avšak nikoliv nutně pravdivě a objektivně, argumentovat, že sekuritizovaný jev je nebezpečný, významnější než jiná témata a měla by mu být přiznána priorita z hlediska zájmů referenčního objektu (zpravidla státu, společnosti, veřejnosti). Sekuritizaci je v podstatě možné chápat jako samoreferenční proces - hrozba ve skutečnosti ani nemusí existovat nebo nemusí být příliš naléhavá. Stačí, když nějaký problém je jako bezpečnostní hrozba prezentován tak dlouho, až se s takovým náhledem ztotožní rozhodující část společnosti.

Zpracovala Věra Stojarová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info