Demokracie

Demokracie – slovo, které je svým způsobem synonymem ke slovu politika. Chceme tím říci, že je-li řeč o moderní politice, myslí se tím v naprosté většině politika v moderních demokratických režimech. V každém případě, jedná se o jeden z ústředních pojmů politologie. Orientace v tom, co znamená, respektive jak bývá používáno, je důležitá pro porozumění všem politologickým disciplínám.

Jenže v tom je zároveň potíž – variant a proměn toho, co lze demokracií myslet, je skutečně (lze se obávat, že až příliš) mnoho, nebezpečí nepochopení a nesrozumitelnosti je velké. Je demokracie „pouze“ způsob politického uspořádání, nebo způsob života společnosti a všech jejích členů? Má být demokratický stát, nebo režim, nebo společnost, nebo člověk? Je to pojem vyjadřující ideální stav, nebo má mít schopnost zastupovat stav, jenž reálně existuje? Co znamená být demokratem? Kterých všech stránek života společnosti se má pojem demokracie týkat? Není demokracie vlastně ideologií? Pojďme si v tomto tématu udělat na následujících několika stránkách aspoň trochu pořádek. Což neznamená, že se podaří zformulovat i odpovědi na všechny předchozí otázky, protože to by bylo na velmi objemnou knihu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info